OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Joanna Ciesielka prowadzący działalność pod firmą Mountain Touch ul. Pod Sadami 5a, 34-460 Szczawnica. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji zgłoszenia oraz w celach marketingowych. Odbiorcami tych danych mogą być tylko i wyłącznie firmy, które wspierają Mountain Touch w zakresie funkcjonowania systemów informatycznych. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda. Posiadają Państwo prawo do: * żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych; * wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. * wniesienia skargi do organu nadzorczego(GIODO/PUODO) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do rezerwacji obozu. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia zakończenia obozu. Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe: Dane kontaktowe administratora danych: Mountain Touch Joanna Ciesielka ul. Pod Sadami 5a, 34-460 Szczawnica.